O nás

Občanské sdružení "RIVIERA" je nestátní nezisková organizace založená v roce 2008, kdy se parta mladých lidí rozhodla dělat tábory a jim podobné akce po svém. Hlavní náplní činnosti sdružení je smysluplné využívání volného času dětí. Vzniku našeho sdružení předcházelo několikaleté pořádání letních dětských táborů pod záštitou různých organizací.  Příprava tábora, vymýšlení a provádění celotáborových a jiných her a práce s  dětmi na táboře nás baví natolik, že jsme se rozhodli v naší práci pokračovat samostatně. Dětem se věnujeme i v průběhu školního roku, kdy pořádáme různé zábavné akce.
Veškerá naše činnost je dobrovolná, bez nároku na honorář.

Členové občanského sdružení RIVIERA:

1 Honza Kopřiva    
 • předseda sdružení
 • hlavní vedoucí tábora
1
Luboš Mládek     
 • místopředseda sdružení
 • zástupce vedoucího tábora
1 Míša Mládková
 • členka výboru sdružení
 • táborová zdravotnice
1 Martin Brňák
 • člen výboru sdružení
 • táborový vedoucí
1 Josef Kudrna
 • člen sdružení
 • táborový vedoucí
1 Míša Zítová
 • členka sdružení
 • táborová vedoucí